Entreprenadplanering AB Logo

Om företaget

Entreprenadplanering AB bildades 1965 och har sedan dess verkat som en konsulterande ingenjörsbyrå inom ENERGI, VÄRME, VENTILATION, VATTEN, AVLOPP och KYLTEKNIK.

Entreprenadplanering AB är ett teknikkonsultföretag som söker sin profil i att konstruera och förmedla tredimensionella ritningar. Syftet är att kvalitetshöja, informera och visualisera långt mera än traditionella installationsritningar.

Om Entreprenadplanerings visioner kring branschens tekniska möjligheter finns att läsa under fliken Vår teknik.

Verksamheten med 12 medarbetare bedrivs huvudsakligen inom Västra Götalands och Hallands län. Huvudkontoret är placerat i Borås med filialkontor i Kinna och Ulricehamn. Läs mer om företagets medarbetare under fliken Kontakt.

58 Företagets ålder
12 Antal anställda
7187 Slutförda projekt

KVALITÈ & MILJÖ

Entreprenadplanering AB har för sin verksamhet upprättat ett Kvalitetsledningssystem uppfyllande ISO 9001:2008 och ett Miljöledningssystem uppfyllande ISO 14001:2004. Kvalitetslednings- och Miljöledningssystemet har samordnats till ett Verksamhetsledningssystem som finns dokumenterat i en verksamhetshandbok.

Kvalitetsledningssystemet ska kvalitetssäkra Entreprenadplanering AB´s tjänster till kund samt ge vägledning för den egna verksamheten. Kvalitetsledningssystemet baseras på ett processorienterat arbetssätt med kundfokus och en verksamhetsutveckling baserad på ständiga förbättringar.

Miljöledningssystemet klargör hur Entreprenadplanering AB arbetar med att förebygga förorening genom att värna om den gemensamma yttre miljön och tillgodose våra intressenters och samhällets behov av att skydda miljön.

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet inom företaget syftar till att på ett naturligt sätt säkerställa fortlöpande uppdragsvolymer hos våra beställare, samt att därmed ge referenser för en ökad marknad.

Entreprenadplanering skall erbjuda konstruktioner, systemtänkande och tillhörande tjänster som garanterar teknisk nivå som är väl anpassad till kundernas definierade behov med bästa möjliga totalekonomiska lösning. Beställarens krav och uppdragets omfattning skall dokumenteras i entydiga specifikationer. När dessa är fastställda innebär kvalitet överensstämmelse med specifikationerna. Gällande bygglagsstiftning skall alltid integreras i kvalitetsbegreppet. Kvalitetssystemet skall ha till inriktning att uppfylla ISO 9001:2008 Personal verksam inom Entreprenadplanering skall i allt arbete följa och få stöd av företagets kvalitetssystem. Verksamheten utvecklas genom ständiga förbättringar.

Miljöpolicy

Entreprenadplanering AB skall i sin verksamhet arbeta för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt i avvägning med kvalitet och ekonomi. Detta skall uppnås genom ett aktivt miljöarbete för att förebygga förorening. Grundkrav är att lagar och förordningar skall uppfyllas.

Entreprenadplanering AB ambition är att företaget, både internt och externt, förknippas med miljömedvetenhet.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn efterlevs.

Företagets miljöarbete utvecklas genom ständiga förbättringar.

Tjänster

Projektering och konstruktion inom energi- och VVS-området

Energiutredningar

Besiktningar

CAD-samordning

Kontrolluppdrag

OVK-besiktningar

Ritningsadministration

Drift- och underhållsinstruktioner

REFERENSER

Nedan följer en förteckning av våra vanligaste objekt.

 • Affärscentrum / Butiker
 • Bostäder
 • Industrier
 • Kontor
 • Lagerlokaler
 • Skolor/Förskolor
 • Sportarenor/Idrottsanläggningar
 • Storkök
 • Vårdinrättningar
 • Värme- / kylcentraler
 • Äldreboenden

Tveka inte att kontakta oss för att få referenser

Ta kontakt med oss

Vi hjälper er med era projekt.

VÅR TEKNIK

Alla ritningar som produceras skapas i tredimensionell miljö. För detta använder vi Autodesks AutoCAD med VVS-applikationen MagiCAD.


 
Då intresset för tekniken och dess möjligheter är stort inom företaget har vi byggt upp en gedigen kunskap av denna och anser oss ligga i framkant med visioner om framtiden.
 
Vi sitter ofta i rollen som CAD-samordnare och upprättar CAD-manualer med hänsyn till beställarens önskemål om hantering i förvaltningsskedet tillsammans med hantering under projekteringsskedet.
 
Kring år 2005 föddes en tanke och vilja att utveckla montörernas möjligheter att ta del av den senaste tekniken. Fenomenet vi såg var att trots bättre verktyg för projektering utnyttjades inte den nya informationen vi levererade till arbetsplatsen.

Vi ville låta montörerna ta del av den objektsorienterade digitala ritningen. I praktiken försåg vi montörerna med en dator bestyckad med programvara för att kunna ta del av all information som ligger inbakat i ritningen. Utöver den information som man kan ta till sig genom att läsa en traditionell ritning utökas informationsutbytet på flera sätt. Genom att vrida på ritningen kan man betrakta anläggningen från de vinklar man önskar. Detta möjliggör att man kan ta till sig information om höjder även där sektioner saknas. Ytterligare ett sätt att få information är att montörerna kan peka ut en del av anläggningen och få fullständig information om denna.

Ritnings-administration

Spara tid och pengar genom att ha koll på dina ritningar vid exempelvis om- och tillbyggnader, underhållsplanering eller besiktningar.

Vi erbjuder er tjänsten att digitaliserar alla era gamla ritningar (VVS, el, konstruktion) till digitalt filformat. Med digitala ritningar får man en effektivare hantering vid exempelvis projekteringar. Man säkrar också tillgängligheten för framtida behov på ett enkelt sätt.

Att kunna förstå innehållet och statusen på en ritning är en avgörande kunskap vid sorteringsarbetet. Genom sin karriär har Birgitta i olika anställningar jobbat med renritning av A, E, K och V, och kan på så sätt säkerställa att rätt ritning hamnar på rätt plats. Därför krävs inget förarbete av Er för att vi ska kunna dyka in och strukturera upp Ert arkiv.

Personal

Birgitta Hedman

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 96
bh@entplan.se
Per Andersson

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 97
pa@entplan.se
Morgan Fransson

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 94
+46 (0)321 - 48 02 00
mf@entplan.se
Helena Magnusson

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 95
hm@entplan.se
Victor Back

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 92
vb@entplan.se
Frida Lundström

Kontakta mig

+46 (0)33 - 43 05 004
fl@entplan.se
Rasmus Sjökarl

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 91
rs@entplan.se
Otto Larsson

Tjänstledig

Arvid Malmgren

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 93
am@entplan.se
Jacob Corbé

Kontakta mig

+46 (0)33 - 20 55 98
jc@entplan.se
Linus Andersson

Kontakta mig

+46 (0)33 - 43 05 006
la@entplan.se
Oskar Andersson

Kontakta mig

+46 (0)33 - 43 05 003
oa@entplan.se

Kontakta oss

Borås

Entreprenadplanering AB
Katrinedalsgatan 3
504 51 Borås

boras@entplan.se

+46 (0)33 - 20 55 90

Kinna

Entreprenadplanering AB
Boråsvägen 32
511 54 Kinna

boras@entplan.se

+46 (0)320 - 142 25

Ulricehamn

Entreprenadplanering AB
Storgatan 69
523 31 Ulricehamn

ulricehamn@entplan.se

+46 (0)321 - 48 02 00