Alla ritningar som produceras skapas i tredimensionell miljö. För detta använder vi Autodesks AutoCAD med VVS-applikationen MagiCAD.

Då intresset för tekniken och dess möjligheter är stort inom företaget har vi byggt upp en gedigen kunskap av denna och anser oss ligga i framkant med visioner om framtiden.

Vi sitter ofta i rollen som CAD-samordnare och upprättar CAD-manualer med hänsyn till beställarens önskemål om hantering i förvaltningsskedet tillsammans med hantering under projekteringsskedet.

Kring år 2005 föddes en tanke och vilja att utveckla montörernas möjligheter att ta del av den senaste tekniken. Fenomenet vi såg var att trots bättre verktyg för projektering utnyttjades inte den nya informationen vi levererade till arbetsplatsen.

Vi ville låta montörerna ta del av den objektsorienterade digitala ritningen. I praktiken försåg vi montörerna med en dator bestyckad med programvara för att kunna ta del av all information som ligger inbakat i ritningen. Utöver den information som man kan ta till sig genom att läsa en traditionell ritning utökas informationsutbytet på flera sätt. Genom att vrida på ritningen kan man betrakta anläggningen från de vinklar man önskar. Detta möjliggör att man kan ta till sig information om höjder även där sektioner saknas. Ytterligare ett sätt att få information är att montörerna kan peka ut en del av anläggningen och få fullständig information om denna.

Ta del av en tredimensionell ritning visuellt - Klicka här!
(Eventuellt kommer tilläggsprogram att installeras i din webbläsare.)