» Projektering och konstruktion inom energi- och VVS-området
» Energiutredningar
» Besiktningar
» Kontrolluppdrag
» OVK-besiktningar
» Ritningsadministration
» CAD-samordning
» Drift- och underhållsinstruktioner

 

Nedan följer en förteckning av våra vanligaste objekt. För referenslista klicka här (pdf).

» Affärscentrum / Butiker
» Bostäder
» Industrier
» Kontor
» Lagerlokaler
» Skolor/Förskolor
» Sportarenor/Idrottsanläggningar
» Storkök
» Vårdinrättningar
» Värme- / kylcentraler
» Äldreboenden